EN
FR
NL

Publieke sector

Hier vindt u een selectie van recente opdrachten voor de publieke sector.

Agentschap Opgroeien
Belgisch Instituut voor Postdiensten en telecommunicatie (BIPT)
FOD Kanselarij van de Eerste Minister,
Algemene Directie Externe Communicatie,
handelend voor de FOD Volksgezondheid
FOD Sociale Zekerheid, Directie-generaal
Personen met een handicap
Instituut voor de gelijkheid van
vrouwen en mannen
Leefmilieu Brussel
NMBS
OVAM
Perspective Brussels
POM (Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij) Limburg
Stad Antwerpen
Stad Mechelen
Stad Gent, IVA Mobiliteitsbedrijf
Vlaamse overheid, Departement
Kanselarij en Buitenlandse Zaken
Vlaamse Statistische Autoriteit

Je interesse gewekt en wil je graag met ons samen werken?

Neem dan nu contact op!