EN
FR
NL

We translate
behaviour,
motivations
& emotions
into data

Als u beslissingen wil nemen over uw klanten, medewerkers, leden of de burger, is het belangrijk om te weten hoe ze zich gedragen, wat hen motiveert en hoe ze er tegenover staan. En daar zorgen wij voor.  

Dankzij onze jarenlange expertise als marktonderzoeksbureau zetten wij de juiste onderzoeksmiddelen in om gedragingen, motivaties of emoties te vertalen naar heel concrete data. Zodat u beslissingen kunt nemen op basis van concrete feiten en aanbevelingen.

We bieden daarbij een uitgebreid gamma aan onderzoeksmethodes: van online en telefonische enquêtes tot papieren surveys, face-to-face gesprekken, focusgroepen, enz.
En dit in functie van de doelen en wie u wil bereiken. 

Kortom, full service en op maat van uw project.

Onze troeven die u de nodige garanties bieden

  • Maatwerk
  • Methodologie
  • Planmatige aanpak
  • Multidisciplinaire projectteams
  • Uitgebreid overleg
  • Kwantitatieve & kwalitatieve onderzoeken
  • Online & telefonische & papieren enquêtes
  • Sterke statistische analyse
  • Visuele rapportering
  • Concrete aanbevelingen