EN
FR
NL

Onderzoeksmethodes

Centraal in het marktonderzoek staat de verzameling van de gegevens en de zorg en nauwgezetheid die MAS Research eraan besteedt.

In samenspraak met u als opdrachtgever kiezen we de meest adequate tools in functie van uw objectieven, timings en budget.

Op kwantitatief vlak bieden we

  • Online enquêtes - Computer Aided Web Interviewing (CAWI)
  • Telefonische bevraging - Computer Aided Telephone Interviewing (CATI)
  • Face-to-face gesprekken
  • Mail surveys – enquêtes op papier
  • Ad-hoc panels

Op kwalitatief vlak bieden we

  • Groeps- of paneldiscussies met ervaren discussieleiders
  • Dieptegespreken met geschoolde interviewers
  • Gestructureerde one-to-one interviews

Onze expertise situeert zich in volgende onderzoeksdomeinen:

1.
Opinieonderzoek (behoeften en gedrag) en bevolkingsstudies
2.
(Klanten-)tevredenheidsonderzoek
3.
Communicatieonderzoek
4.
Marktsegmentatiestudies
5.
Marktpositioneringsonderzoek

In-house

Om het hele onderzoeksproces zo nauwlettend mogelijk te controleren doen we heel wat zaken ‘in-house’.

Zo programmeren we zelf de online vragenlijsten met de juiste ‘routing’. Houden we de telefonische bevragingen in ons eigen call center.

Werken we met eigen ervaren gespreksleiders, een vast team van enquêteurs, enz.

Rapportering

Het sluitstuk van een onderzoek is het diepgaand analyseren van de gegevens en het correct interpreteren van de resultaten. Dit leidt tot een heldere synthese met genuanceerde conclusies waar we zo nodig stelling durven nemen.

En die resultaten presenteren we in overzichtelijke dashboards zodat u permanent zicht hebt op de evolutie van het onderzoek. Dus zowel tussentijds als op het einde.

Hiertoe maken we gepersonaliseerde dashboards die u toelaten

Contacteer ons