EN
FR
NL

Projecten in de kijker

Leefkwaliteit in Vlaanderen

De Vlaming blijkt over het algemeen duidelijk meer tevreden over de leefkwaliteit in zijn buurt dan 17 jaar geleden. Bij de eerste peiling in 2001 gaf 60% van de respondenten aan tevreden tot zeer tevreden te zijn over de leefkwaliteit in zijn buurt. In 2018 is dat percentage opgelopen tot 78%. 

 

In het kader van het beleid inzake milieuhinder bewaakt en evalueert het Departement Omgeving de milieuhinder in Vlaanderen en informeert zij de bevolking hierover. Een instrument dat hiervoor onder meer wordt toegepast is het [S]chriftelijk [L]eefomgevings[O]nderzoek, een regelmatig terugkerende schriftelijke peiling naar geluidshinder, geurhinder en lichthinder bij de Vlaamse bevolking. En daar mocht MAS Research opnieuw voor instaan.

Bekijk hier de resultaten

Lees hier het rapport

Nationale klimaatenquête

6 op de 10 Belgen zijn overtuigd van de nood aan klimaatneutraliteit tegen 2050.

Klimaatverandering blijft ‘top of mind’: 80% van de Belgen ziet klimaatverandering als een probleem dat een dringende aanpak vereist. Al zes Belgen op tien zijn ervan overtuigd dat de EU en België tegen 2030 hun uitstoot van broeikasgassen met 55% moeten terugdringen en tegen 2050 klimaatneutraal moeten zijn. Er wordt daarbij een betere samenwerking tussen de overheden verwacht, een coördinerende rol voor de federale overheid, een ‘Raad van wijzen’, een klimaatwet,… . Wetenschappers, overheden en het onderwijs worden aanzien als de meest betrouwbare informatiebronnen.

Dat zijn slechts enkele besluiten van de 5de nationale klimaatenquête, georganiseerd door de Dienst Klimaatverandering (FOD Volksgezondheid), waarmee bij 1.500 Belgen gepeild werd naar de kennis en houding over de klimaatproblematiek, de bereidheid er zelf iets aan te doen en de verwachtingen ten aanzien van het beleid. 

Gemeentemonitor

Ben je tevreden over je gemeente of stad? Kan je er veilig fietsen? Ondervind je soms hinder in je buurt? Ben je tevreden over de dienstverlening van het bestuur? … MAS Research mocht de laatste Gemeente-Stadsmonitor uitvoeren waarbij naar meer dan 100 omgevingsindicatoren gepeild werd. Deze driejaarlijkse burgerbevraging geeft elk lokaal bestuur een uitstekend zicht op de staat van de gemeente of stad.

Enquêtes Statistiek Vlaanderen

Statistiek Vlaanderen staat in voor het verzamelen en publiceren van de meest recente cijfers over Vlaanderen. Op de website https://www.vlaanderen.be/statistiek-vlaanderen bieden zij cijfers over tal van thema’s zoals werk, bouwen en wonen, gezondheid en welzijn, onderwijs en vorming, sport, cultuur, veiligheid, milieu en natuur, energie en mobiliteit.

 

MAS Research stond in voor de laatste zes bevragingen. De twee meest recente gingen over media, politieke participatie, vertrouwen en tevredenheid over dienstverlening; en de laatste over het verenigingsleven, vrijwilligerswerk, cultuur- en sportparticipatie en subjectief welzijn. Telkens werden 6.000 burgers uitgenodigd om deel te nemen aan deze enquêtes.

Stijlelement blauw

Je interesse gewekt en wil je graag met ons samen werken?

Neem dan nu contact op!